Žabljak
Oblačno
11.2 °C
Pljevlja
Oblačno
15.4 °C
Herceg Novi
Vedro
22.2 °C
Nikšić
Pretežno oblačno
17.8 °C
Cetinje
Pretežno oblačno
25.3 °C
Bar
Vedro
23.9 °C
Podgorica
Pretežno vedro
21.0 °C
Ulcinj
Pretežno oblačno
22.9 °C
Kolašin
Oblačno
14.8 °C

Ekonomija

02. 07. 2020. 22:08   >>  22:15 0

U DRŽAVNOJ UPRAVI

Ukida se 100 radnih mjesta, 10.578 zaposlenih

Kadrovskim planom je, nakon izmjena, u organima državne uprave, Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore i Kabinetu Predsjednika Vlade Crne Gore, predviđeno ukupno 13.246 sistematizovanih radnih mjesta. Broj radnih mjesta koja će biti ukinuta zbog isplate otpremnine je 100, zaposlenih izvršilaca je 10.578, od čega na neodređeno vrijeme 9.775, a na određeno 803,dok je broj potrebnih službenika i namještenika 805, i to na neodređeno vrijeme 608, a na određeno vrijeme 197, saopštila je Vlada Crne Gore.

Kako navode, Vlada Crne Gore je danas, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Dvadeset peti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – mart 2020. koji će , prema ustanovljenoj procedure biti dostavljen Skupštini Crne Gore na razmatranje.

Donijete su izmjene Kadrovskog plana organa državne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore za 2020. godinu, koji se sastoji od zbirnih i pojedinačnih podataka o zaposlenim u državnim organima i potrebama za novim zapošljavanjem. Planom je, nakon izmjena, u organima državne uprave, Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore i Kabinetu Predsjednika Vlade Crne Gore, predviđeno ukupno 13246 sistematizovanih radnih mjesta. Broj radnih mjesta koja će biti ukinuta zbog isplate otpremnine je 100, zaposlenih izvršilaca je 10578, od čega na neodređeno vrijeme 9775, a na određeno 803,dok je broj potrebnih službenika i namještenika 805, i to na neodređeno vrijeme 608, a na određeno vrijeme 197.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kotor za razmjenu nepokretnosti sa privrednim društvom „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica. Procijenjena vrijednost nepokretnosti kojima raspolaže Opština iznosi 2.696.610,00 eura, a nepokretnosti u svojini CEDIS-a 2.250.055 eura. Odlukom je predviđeno da razliku od 446.555,00 eura CEDIS isplati Opštini Kotor nakon zaključenja Ugovora o razmjeni nepokretnosti.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje žičare K7, pratećih skijaških staza i objekta garaže u Ski centru „Kolašin 1600”. Odlukom je definisano da je svrha eksproprijacije u KO Smrčje, Opština Kolašin, izgradnja žičare K7, pratećih skijaških staza i objekta garaže u Ski centru. Vlada je dala saglasnost da se 554.497 eura za ovu namjenu obezbijedi iz tekuće budžetske rezerve.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u 2019. godini i raspodjeli sredstava za realizaciju projekata u 2020. godini. Za 2020. godinu, predviđena su sredstva u tekućoj budžetskoj rezervi za otplatu godišnje rate duga u iznosu od 364.000 USD (zbog fluktuacije kursa trenutni iznos cca 330.000 EUR).

Nakon obavljenih konsultacija između predstavnika lokalne Kancelarije UNDP i predstavnika nadležnih ministarstava, te razmatranja pristiglih predloga, dogovorena je realizacija konkretnih projekata I pripremljen je Nacrt sporazuma o finansiranju između Vlade Crne Gore i UNDP za 2020. godinu. Redovni iznos troškova lokalne kancelarije UNDP za 2019. godinu je 408.600 USD, planiran je u budžetu na poziciji otplate obaveza iz prethodnog perioda.

Usvojena je Informacija o Dopuni 6 Finansijskog sporazuma za Nacionalni program za Crnu Goru u okviru IPA komponente I – Podrška tranziciji i izgradnji institucija za 2011. Godinu. Tim povodom, Vlada je prihvatila tekst Dopune koji se odnosi na projekat br. 5 - Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda na Cetinju i u Bijelom Polju, za koji su radovi planirani programom IPA 2011 uspješno završeni, ali je još uvijek u toku implementacioni period, zbog garantnog perioda i procedure zatvaranja programa. Ukupna vrijednost sredstava EU uloženih u izgradnju kanalizacione mreže na Cetinju i u Bijelom Polju je 6.800.000 eura. Dopunom 6 Finansijskog sporazuma Evropska komisija odobrava produžetak roka za isplatu sredstava do 31. januara 2021. godine, kako bi se ugovor mogao zaključiti i sva plaćanja mogla završiti na vrijeme. Ugovorno tijelo za ovaj projekat koji se sprovodio u centralizovanom sistemu upravljanja je Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Po ovom osnovu ne proističu dodatni troškovi po državni budžet, jer se sve izmjene odnose na plaćanja sredstvima iz fondova EU koje vrši Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

Usvojen je Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2019.godini. Cilj ovog dokumenta je sagledavanje cjelovite i objektivne slike crnogorskog prostora kao najvažnijeg nacionalnog resursa. Naime, izvještaj ima za cilj da ukaze na probleme u prostoru, navodi postojeća rješenja za poboljšanje stanja i ukazuje na mogućnosti daljih usmjerenja prostornog razvoja, daje uvid u procese koji koriste regionalne potencijale i doprinose smanjenju regionalnih razlika i promoviše ciljeve evropske teritorijalne kohezione politike. Izvještaj sadrži: analizu sprovođenja planskih dokumenata, ocjenu sprovedenih mjera i njihov uticaj na upravljanje prostorom, uticaj sektorskih politika na oblast planiranja i aktivnosti drugih pravnih lica na poslovima vezanim za planiranje, aktivnosti drugih pravnih lica i organa državne uprave na poslovima vezanim za planiranje, aktivnosti na vršenju prenijetih i povjerenih poslova javnim preduzećima za upravljanje morskim dobrom i nacionalnim parkovima, praćenje stanja građevinskog područja i uređenost građevinskog područja, kao i podatke o prijavama za građenje odnosno postavljanju objekata, građevinskim dozvolama i izdatim licencama, aktivnosti inspekcijske službe, kao i inspekcije u drugim upravnim oblastima koje imaju ovlašćenja i obaveze u pogledu uređenja prostora i izgradnje objekta.
Vlada je razmotrila i usvojila Nacrt Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plav, s Programom održavanja javne rasprave u trajanju od 30 dana.

Površina zahvata plana iznosi: 326 km2 (32 600 ha), plan se donosi na 10 godina, do 2030. sa smjernicama za postplanski period do 2035. godine.

Nakon prethodno sprovedenih analiza i činjeničnog stanja kao pokretači društveno ekonomskog razvoja opštine Plav prepoznati su poljoprivreda i šumarstvo, kroz proizvodnu namjenu (agro industrija i prerada drveta), turizam sa cjelogodišnjom ponudom, razvoj energetike, kao i stvaranje i promocija turističkog brenda Plava. Plan treba da omogući povećanje stepena iskorišćenosti postojećeg izgrađenog prostora kroz kontrolisanu gradnju i spriječi neorganizovano širenje gradnje a u cilju postizanja optimalnog korišćenja raspoloživog prostora.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na dodjeli koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava „Besac" – Virpazar, Opština Bar s Predlogom koncesionog akta i Nacrtom ugovora o koncesiji. U tom kontekstu, Vlada je usvojila Koncesioni akt s Nacrtom ugovora o koncesiji i Izvještajem sa javne rasprave . Zaduženo je Ministarstvo kulture da, u što kraćem roku, preduzme aktivnosti u cilju raspisivanja Javnog oglasa za davanje koncesije za valorizaciju tog nepokretnog kulturnog dobra. Planom koncesija za valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara za 2020. godinu predviđena je dodjela koncesija za valorizaciju ove Tvrđave, kao oblik podsticaja privatnih investicija u obavljanju djelatnosti od javnog interesa, a radi obezbjeđivanja zaštite i očuvanja kulturnog dobra, kroz definisanje adekvatne namjene za uvođenje graditeljskog nasljeđa u savremene tokove. Glavni cilj dodjele koncesije je obezbjeđenje eksternih izvora finansiranja za realizaciju i uspostavljanje adekvatnog tretmana nepokretnih kulturnih dobara, tj. plana oživljavanja, koji podrazumijeva sprovođenje mjera na njihovoj zaštiti i unapređenju stanja, a potom i njihovo dalje funkcionisanje i upravljanje na održivoj osnovi.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji mjera za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru prerađivačke industrije. U cilju realizacije pripremnih aktivnosti na unapređenju energetske efikasnosti u sektoru prerađivačke industrije, Ministarstvo ekonomije je sredinom 2019. godine, u saradnji sa Privrednom komorom, obezbijedilo odgovarajuću tehničku podršku u okviru projekta „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori (BESME)“. Kako bi se osiguralo da planirana podrška odgovara stvarnim potrebama kompanija, kroz navedeni projekat su realizovane pripremne aktivnosti na utvrđivanju potencijala za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru prerađivačke industrije i izradi konkretnih preporuka. U Informaciji se, na osnovu sprovedene analize, navodi da je utvrđeno da, iako je evidentno slabije interesovanja od strane kompanija za učešće u projektnim aktivnostima, postoji značajan prostor i potencijal za unapređenje energetske efikasnosti u posmatranim kompanijama. Zaključeno je da Ministarstvo ekonomije , u skladu sa definisanim preporukama u narednom periodu, u okviru postojećih programa podrške privatnom sektoru, razmotri mogućnost za uspostavljanje finansijskog mehanizma za realizaciju mjera energetske efikasnosti u sektoru prerađivačke industrije.

Usvojena je Informacija o pripremi planske dokumentacije detaljne razrade za potrebe izgradnje razvojnih i infrastrukturnih projekata. U informaciji se navodi da se radi stvaranja planskih preduslova za realizaciju izgradnje razvojnih i infrastrukturnih projekata, pristupilo se izradi i donošenju izmjena i dopuna četiri lokalna planska dokumenata, i to: Lokalne studije lokacije regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada „Čelinska kosa“, Opština Bijelo Polje; detaljnih urbanističkih planova „Donji Radovići Centar" i „Golf i Donji Radovići Zapad", Opština Tivat, kao i Državne studije lokacije „Dio sektora 58 - turistički kompleks Ponta“ - Ruža vjetrova, Opština Bar.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji aktivnosti na uspostavljanju Naučno-tehnološkog parka Crne Gore - Realizacija Strateškog plana za uspostavljanje prvog Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori. U oblastima nauke i inovacija, NTP je prihvaćen kao prioritet Vlade Crne Gore u aktuelnom mandatu, a prepoznat je i kao jedan od najznačajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata. Naučno-tehnološki park treba da podstiče saradnju naučnih i akademskih institucija sa privredom i finansijskim sektorom kako bi na najefikasniji način postao generator inovativnih aktivnosti, preduzetništva i razvoja proizvoda visoke vrijednosti.

Usvojena je Informacija o zahtjevu proizvođača vina i jakih alkoholnih pića za oslobađanje od obaveze plaćanja naknade za kontrolu kvaliteta vina i rakije radi stavljanja u promet u cilju ublažavanja posljedica prouzrokovanih korona virusom. Uzimajući u obzir tešku ekonomsku situaciju proizvođača, koja je prouzrokovana prije svega zatvaranjem ugostiteljskih objekata, umanjenom turističkom aktivnošću, Vlada je odobrila realizaciju predloženih mjera: refundiranje 100 odsto troška za laboratorijsku analizu vina, jakih alkoholnih pića, maslinovog ulja, meda, eteričnog ulja i prerađenih proizvoda od voća, povrća i žitarica, proizvođačima koji zadovoljavaju propisane uslove, pri čemu je najveći iznos podrške po proizvođaču 300 eura.

Usvojena je Informacija o formiranju Regionalnog Centra za karst i upravljanje vodnim resursima u okviru JU Zavod za geološka istraživanja Crne Gore. U tom kontekstu, JU Zavod za geološka istraživanja, sa svojom dugogodišnjom naučno-istraživačkom tradicijom u oblasti geologije i hidrogeologije, prepoznat je kao matična institucija za razvoj Regionalnog Centra za karst i upravljanje vodnim resursima, do dobijanja UNESCO akreditacije i do njegove potpune samostalnosti. Regionalni Centar, razvijajući kvalitetne programe u saradnji sa UNESCO-om i drugim povezanim međunarodnim centrima će omogućiti i obezbjediti usavršavanje naučnicima i istraživačima u povezanim oblastima, kao i mogućnost zaposlenja vodećih stručnjaka koji će predano raditi u cilju sticanja dugoročnog znanja u oblasti karsta, mjera njegove zaštite i upravljanja vodnim resursima.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđenju sredstava za potrebe rekonstrukcije puta od Zatrijebča do Kučkih korita. Za realizaciju ovog projekta, čija je ukupna procijenjena vrijednost oko 850.000 eura, Vlada će Glavnom gradu preusmjeriti iznos od 400.000. eura.
Usvojena je i Informacija o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za radove asfaltiranja dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan Luka, u Opštini Žabljak. Projekat asfaltiranja u Tepcima, ukupne vrijednosti 240.000 eura, je planiran kroz Ugovor o realizaciji programa „Izgradnja lokalne infrastrukture“ koji će biti zaključen između Opštine Žabljak i Uprave javnih radova, u skladu sa kojim će Opština, kao korisnik sredstava, sprovoditi aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava javnih radova na osnovu dostavljenih privremenih situacija, ovjerenih od strane korisnika sredstava, vršiti prenos sredstava na žiro račun odabranog izvođača radova, odnosno stručnog nadzora.

Vlada je razmotrila Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 47 tačka 7 i člana 65 tačka 6 Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni list Crne Gore br. 2/18, 34/19 i 38/20), koju je podnio Veselin Grbović predsjednik Opštine Nikšić i zaključila da Ustavnom sudu Crne Gore dostavi Mišljenje Ministarstva javne uprave, kojim je inicijativa ocijenjena neosnovanom.
Donijeta je Odluka o visini naknada za predsjednika i članove Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono-preduzetnički centar „Tehnopolis“ – Nikšić. Odlukom je predsjedniku Odbora direktora utvrđena mjesečna naknada za rad u visini jedne prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini, a članovima Odbora direktora Društva u visini 50 odsto prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana energetske efikasnosti 2019-2021, za 2019. godinu. Izvještaj je pokazao da je od ukupno 70 planiranih aktivnosti za trogodišnji period, u 2019. godini započeta realizacija 43 aktivnosti, od čega je uspješno realizovana 21, djelimično realizovana 21, a 1 aktivnost nije realizovana. Realizacija preostalih 27 predviđena je za 2020. odnosno 2021. godinu.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji „Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore sa akcionim planom do 2021.godine“, za 2019 godinu. Program polazi od opredjeljenja da ruralni prostor i atrakcije ne treba posmatrati u užem smislu samo kao resurs za razvoj turizma, već i kao potencijal za razvoj lokalnih zajednica i ruralnih područja Crne Gore, kroz aktivnu participaciju različitih subjekata u oblasti ruralnog turizma i razvoj preduzetništva u ovoj oblasti, uz jasno definisan sistem razvoja i podsticaja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Strateški cilj razvoja ruralnog turizma je usmjeren na razvoj diversifikovane i autentične ruralne turističke ponude Crne Gore, koja će stvoriti osnov za povećanje blagostanja ruralnog stanovništva i zaustavljanje depopulacije ruralnih područja. Za 2019.g. bile su predviđene 44 aktivnosti, od kojih je 37 uspješno realizovano ili se realizuju u kontinuitetu, a 3 predviđene aktivnosti su djelimično realizovane, dok 4 aktivnosti nijesu realizovane. Ukupan stepen realizacije za prošlu godinu je 84 odsto. Ukupna planirana sredstva za realizaciju Programa za 2019 godinu, iznosila su 65.500,00 eura, a za realizaciju je utrošeno 67.000,00 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o davanju saglasnosti o primanju poklona s Predlogom ugovora od suvlasnika Dušana Piletića koji se sastoji od 1/3 nepokretnosti – katastarske parcele površine 119.045 m² u Mokrom, Opština ŠavnikUsvojena je Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Evropske agencije za životnu sredinu i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore. Imajući u vidu već postojeću, dugotrajnu saradnju koju ugovorne strane ostvaruju unutar konkretnih programa finansiranja, te dostignuća koja se ogledaju u postepenom uključivanju zemalja Zapadnog Balkana u aktivnosti izvještavanja dostavljanjem podataka o segmentima životne sredine, te indikatorima i učešću u postupcima ocjene stanja životne sredine, Vlada je ocijenila izuzetno važnim unapređenje postojećeg odnos kroz potpisivanje predloženog Memoranduma o razumijevanju.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo prosvjete za izmirenje obaveza po projektu INTERREG IPA CBC „High Specialized Technicians in KETs“ – HISTEK, u ukupnom iznosu od 57.000 eura.

Usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana mHE „Jezerštica“, mHE „Bistrica“, mHE „Jelovica 2“ i mHE „Jelovica 1“ na vodotoku Bistrica i prihvatila Aneks 1 Ugovora o koncesiji. Aneksom koji je usaglašen sa koncesionarom i kojim su definisane faze realizacije Ugovora na način da je izvršeno produženje faze izgradnje za mHE „Jelovica 1“ do 31.12.2020. godine. Ovim produženjem faza eksploatacije za mHE je umanjena za period od šest mjeseci koliko se ovim Aneksom daje produženje. Odlučujući o zahtjevu koncesionara za produženje,Vlada je imala u vidu da su u toku trajanja faze izgradnje nastupile su okolnosti na koje koncesionar nije mogao da utiče, a koje su onemogućile sprovođenje aktivnosti utvrđenom dinamikom. Koncesionar je u svom zahtjevu ukazao da je pandemija virusa COVID-19 uzrokovala zatvaranje gotovo svih graničnih prelaza u svim evropskim zemljama, što je uslovilo nemogućnost obezbjeđenja ulaska opreme u Crnu Goru, kao i stručnih lica zaduženih za montažu opreme i puštanje u pogon predmetne mHE.

Vlada je usvojila Informaciju o finansiranju troškova izborne kampanje za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore u 2020. godini iz Stalne budžetske rezerve I za tu namjenu odobrila korišćenje sredstava stalne budžetske rezerve u iznosu od 2.367.805 eura, koja će se raspoređivati u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Usvojen je Izvještaj sa održavanja druge sjednica Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata za implementaciju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ekonomskoj saradnji, održane u Abu Dabiju, 3. i 4. marta 2020. godine. Konstatovano je da je Druga sjednica Mješovite komisije održana u skladu sa planiranom agendom i uz prisustvo svih relevantnih predstavnika obje zemlje. Rezultat rada sjednice predstavlja niz konkretnih predloga za saradnju koji su definisani Protokolom sa druge sjednice Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Aneksa br. 2 Sporazuma o finansijskoj kontribuciji između Ministarstva finansija Crne Gore i Ministarstva finansija Republike Slovačke i prihvaćen tekst Aneksa. Sredstva slovačke finansijske pomoći u iznosu od million eura usmjerena su u oblast igara na sreću u cilju unapređenja informacionog rješenja za nadzor priređivača, kao I jačanje kapaciteta Uprave za igre na sreću. Uz saglasnost ugovornih strana, rok za implementaciju strateških mjera produžen je za šest mjeseci.
Vlada usvojila Predlog za preusmjerenje sredstava sa Ministarstva za ljudska i manjinska prava na Upravu za imovinu, u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura.

Usvojeno je Mišljenje Ministarstva finansija kojim se odbija Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 10 stav 1 tačka 3 Zakona o porezu na nepokretosti („Službeni list CG", broj 25/19), koju je Ustavnom sudu Crne Gore podnijelo DOO „Ostrvo Sveti Marko“, sa sjedištem u Tivtu.

Vlada je, uskladu sa Zakonom o državnoj imovini, dala saglasnost za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, i to kat.parcela br.10/15, površine 324 m2, 12/13, površine 9 m2 i 17/28, površine 192 m2, sve upisane u list nepokretnosti broj 937, KO Kočani, Opština Nikšić s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, radi regulacije nasipa, po ukupno procijenjenoj vrijednosti od 1.575 eura.

Takođe, data je i saglasnost za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 62/4, upisane u list nepokretnosti broj 793, KO Prijevor II, Opština Budva, sa početnom cijenom u postupku prodaje od 10.547 eura.

Vlada je dala saglasnostna Predlog za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica, na dijelu katastarske parcele broj 434, upisane u list nepokretnosti broj 87, KO Pašina voda II, Opština Žabljak s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti

Usvojen je Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18) i Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 34/12 i 27/13). Vlada je dala saglasnost da se predsjedniku, članovima i sekretaru Ispitne komisije za polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora u fazi izvođenja radova, koju je obrazovalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, isplaćuje naknada za rad u neto iznosu od po 50 odsto prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, u mjesecima u kojima su održani stručni ispiti.

Vlada je usvojila Informaciju o Projektu izrade mobilne platforme i prihvatila tekst Sporazuma o realizaciji Projekta. Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, Nacionalnom turističkom organizacijom i Institutom za Javno zdravlje Crne Gore, planira da realizuje izradu mobilne platforme (aplikacije adroid/iOS) i web portala. Cilj projekta je informisanje o situaciji pandemije Covid-19 u Crnoj Gori, i lakše i precizno praćenje turista koji u toku ove godine budu boravili u Crnoj Gori, što će obezbijediti turistima da se osjećaju sigurno i da je situacija u Crnoj Gori bezbijedna. Istovremeno, omogućiće se izolovanje potencijalna nova žarišta u hotelima i smještajima u najkraćem mogućem roku, vodeći se evidencijom prijavljenih lokacija đe turisti odsijedaju (naslanjajući se dijelom na već razvijeni sistem za nadzor) i jednostavan način da IJZCG stupi u kontakt sa svima za koje postoji sumnja da su se mogli inficirati u slučaju pojave novog žarišta. Turistima će se obezbijediti da bez obzira na jezičke barijere, imaju centralizovani kanal za prijavu bilo kakvih uočenih anomalija i brz način za kontakt sa lokalnim konzularnim predstavništvom svoje zemlje u slučaju potrebe.

Usvojena je Informacija o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Pljevlja i prihvaćen tekst Ugovora. Opština Pljevlja je iskazala potrebu za korišćenjem raspoloživih kapaciteta Inžinjerijske čete Pješadijskog bataljona Vojske Crne Gore, radi unapređenja postojeće lokalne saobraćajne infrastrukture. S druge strane, Inžinjerijska četa Pješadijskog bataljona Vojske Crne Gore, kao izvođač radova, angažovanjem svojih kapaciteta vršila bi praktičnu obuku svojih pripadnika i podizala nivo njihove sposobnosti za izvrašavanje namjenskih zadataka.

Vlada je prihvatila i Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Petnjica kojim je regulisano korišćenjem raspoloživih kapaciteta Inžinjerijske čete Pješadijskog bataljona Vojske Crne Gore, radi unapređenja postojeće lokalne saobraćajne infrastrukture u ovoj opštini.

U okviru kadrovskih pitanja imenovan je Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Zaštita prostora Crne Gore“, u sastavu: Zorica Kovačević, predsjednica i članovi Orhan Redžepagić i Marko Bulatović.

Na dužnost generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja postavljen je Nezir Dacić.

Komentari 0

ostavi komentar

Ostavi komentar

Pravila komentarisanja sadržaja Portala RTCG
Poštujući načelo demokratičnosti, kao i pravo građana da slobodno i kritički iznose mišljenje o pojavama, procesima, događajima i ličnostima, u cilju razvijanja kulture javnog dijaloga, na Portalu nijesu dozvoljeni komentari koji vrijeđaju dostojanstvo ličnosti ili sadrže prijetnje, govor mržnje, neprovjerene optužbe, kao i rasističke poruke. Nijesu dozvoljeni ni komentari kojima se narušava nacionalna, vjerska i rodna ravnopravnost ili podstiče mržnja prema LGBT populaciji. Neće biti objavljeni ni komentari pisani velikim slovima i obimni "copy/paste" sadrzaji knjiga i publikacija.Zadržavamo pravo kraćenja komentara.

Da biste komentarisali vijesti pod vašim imenom

Ulogujte se

Novo