Programska šema

   05:00   
  Naučno-obrazovni program
   05:30   
  Radio Crne Gore - budilnik
   06:00   
  Dobro jutro Crna Goro
   07:00   
  Vijesti
   07:20   
  Dobro jutro Crna Goro, jutarnji program
   08:00   
  Vijesti
   09:00   
  Vijesti
   10:00   
  Vijesti
   10:05   
  Naučno-obrazovni program
   10:50   
  Topshop
   11:00   
  Vijesti
   11:05   
  NVO sektor, r
   11:30   
  Muzika
   11:50   
  Topshop
   12:00   
  Vijesti
   12:05   
  Topshop
   12:08   
  Meridijani, r
   12:30   
  Topshop
   12:36   
  Replika, r
   13:00   
  Vijesti
   13:05   
  Replika, r
   14:00   
  Vijesti
   14:10   
  Topshop
   14:15   
  Serija: Zlatno srce, r
   15:00   
  Muzika
   15:15   
  Topshop
   15:30   
  Dnevnik 1
   15:50   
  Ukusi jutra
   16:05   
  Topshop
   16:20   
  Lajmet, vijesti na albanskom
   16:30   
  Putevi života
   17:00   
  Muzika
   17:25   
  Topshop
   17:30   
  Crnom gorom, hronika
   18:00   
  Vijesti + dnevnik na znakovnom jeziku
   18:30   
  Serija: Zlatno srce
   19:20   
  Marketing
   19:30   
  Dnevnik 2
   20:05   
  Mehanizam
   21:00   
  Dokumentarna emisija: Uz molitvu do mature, I dio
   21:30   
  Serija: Raj II sezona
   22:30   
  Dnevnik 3
   22:50   
  Sportski dnevnik
   23:05   
  Serija: Elementarno IV sezona
   23:35   
  Dokumentarna emisija
   00:15   
  Crnom Gorom, hronika, r
   01:05   
  Mehanizam
   01:50   
  Koncert
   02:50   
  Dokumentarna emisija
   03:20   
  SAT tv
   03:50   
  Strani dokumentarni program