Krediti

Da li su povoljne kamate na kredite u crnogorskim bankama?

Da  10.7%

10.650224215246636%

Ne  89.3%

89.34977578475336%

Ukupno glasova: 892